Aigua i contraincendis

Aigua i contraincendis Tipus d'inspeccions

Les inspeccions reglamentàries per a la protecció contra incendis, en definitiva, tenen l'objectiu de verificar aquells requisits mínims que han de complir les instal·lacions i establiments per garantir la seguretat en cas d'incendi i per prevenir la seva aparició. En cas de produir-se un incendi, aquests requisits tenen l'objectiu de limitar la seva propagació així com facilitar la seva extinció.

Les nostres inspeccions són clau per minimitzar o reduir les pèrdues que l'incendi pugui produir a persones o béns.

ANDOCA és una entitat d'inspecció autoritzada per a l'aplicació de les normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua a les inspeccions inicials i per a l'aplicació del Reglament de seguretat contra incendis en els locals públics a les inspeccions periòdiques.

Oferim una solució especialitzada per a la inspecció de qualsevol indústria, emmagatzematge industrial, taller o serveis auxiliars.

Tipus d'inspeccions

Sol·liciti pressupost
×