Altres Serveis

Vehicles Tipus d'inspeccions

La seguretat dels ciutadans en general i la dels treballadors en particular constitueix un objectiu fonamental per a les administracions públiques.

Aquesta és la causa de la reproducció de les normes de marcat caràcter tècnic que estableixen les condicions de seguretat exigibles per a tots i cada un dels elements susceptibles de provocar dany, abordant aquesta problemàtica des del punt de vista preventiu.

Entre els possibles focus potencials de riscos per a la integritat física i la salut dels treballadors i dels ciutadans destaquen per la seva perillositat les màquines incorporades als processos productius, tant de fabricació com de transformació de productes, la seva utilització és font comuna d'accidents.

Totes les màquines es troben, avui dia, subjectes al compliment estricte de normes de seguretat específiques, tant a nivell comunitari europeu com a nivell estatal.

ANDOCA és una entitat d'inspecció destinada a salvaguardar la seguretat i la salut en relació als equips de treball posats a disposició dels treballadors i a les inspeccions d'emmagatzematge de productes químics, a la revisió de les instal·lacions tèrmiques i les instal·lacions frigorífiques.

L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries perquè aquests equips siguin adequats per al treball, de manera que garanteixin la seguretat i salut dels seus treballadors en utilitzar aquests equips.

Tipus d'inspeccions

Sol·liciti pressupost
×