Assajos No Destructius

Metrologia Tipus d'inspeccions

A causa de la implantació de polítiques en matèria de qualitat, l'exigència dels clients i la ferotge competència global, la indústria global ha donat un pas endavant per a la millora i conservació de les diferents instal·lacions d'ús industrial. Aquest fet ha repercutit en un creixement de la demanda a la realització d'Assajos No Destructius (NDT), que permeten conèixer i millorar la seguretat de les instal·lacions sense danyar-les, minimitzant les parades en la producció.

ANDOCA és una de les empreses pioneres a Espanya i actualment a Andorra que, gràcies a les seves innovadores tècniques de NDT, s'ha posicionat líder en el mercat i ha aconseguit la satisfacció dels seus clients gràcies a grans projectes d'assajos en els quals s'han aplicat les tècniques més ajustades per complir les seves expectatives i aportar valor als seus actius.

Així mateix, l'experiència adquirida, ens assegura la capacitat d'afrontar qualsevol projecte. Hem realitzat assajos en tot tipus de materials, instal·lacions, maquinària i equips, així com Assajos No Destructius a empreses productores d'equips a pressió, plantes petroquímiques, centrals elèctriques i nuclears, en el sector del transport (transport per cable, cisternes, ferrocarrils, indústria naviliera) i obra civil (estructura metàl·lica i ponts).

ANDOCA és un Laboratori d'Assajos no Destructius en unions soldades i productes metàl·lics, per a la realització d'Assajos no Destructius d'acord amb les normes nacionals, codis internacionals i instruccions tècniques elaborades per personal expert en la matèria.

Tipus d'inspeccions

Sol·liciti pressupost
×