Construcció, obra civil i llicències

Construcció i llicències Tipus d'inspeccions

Els serveis que presta ANDOCA consisteixen en la valoració de la conformitat de projectes de construcció amb les regulacions locals i normes de construcció, des de la fase de disseny a la de finalització.

AANDOCA disposa d'equips i procediments tècnics especialitzats que permeten cobrir les necessitats específiques de cada projecte i donar assistència tècnica al promotor. Els detalls en fase de projecte i el desenvolupament de la construcció són punts a controlar per assegurar el compliment dels requisits bàsics de qualitat, normativa i estalvi econòmic.

La complexitat del procés constructiu fa necessari un control. L'assistència tècnica d’ANDOCA introdueix la supervisió de diferents fases del procés d'edificació per garantir la seguretat, habitabilitat i funcionalitat.

L'assistència tècnica en edificació es desenvolupa en les següents fases:

Tipus d'inspeccions

Sol·liciti pressupost
×