Electricitat

header_electricidad Tipus d'inspeccions

ANDOCA s'erigeix com a gestor global de riscos capaç de completar la cadena de control reglamentari, des de l'inici del projecte fins a la seva culminació i ús, en el control de les instal·lacions elèctriques. Estructurada al voltant de treballs d'inspecció i formació, les nostres intervencions s'amplien permanentment al ritme de les seves necessitats. En tot moment els nostres recursos i coneixements estan al seu servei.

El propietari, president de la mancomunitat de propietaris, administrador de finques, instal·ladors elèctrics, empreses de manteniment, companyies subministradores etc. Tenen l'obligació de sol·licitar les inspeccions periòdiques que estableixen als Reglaments d’instal·lacions elèctriques, i contractar els Organismes de Control per a la realització d'aquestes inspeccions per tal de comprovar les condicions tècniques i de seguretat existents a les centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació.

Tipus d'inspeccions

Sol·liciti pressupost
×