Metrologia

Metrologia Tipus d'inspeccions

La metrologia legal té per objectiu l'establiment d'un sistema legal d'unitats de mesura, així com la fixació dels principis i de les normes generals a què han d'ajustar l'organització i el règim jurídic de l'activitat petrològica.

A ANDOCA podem realitzar i emetre les oportunes certificacions relatives als controls metrològics de:

Dins del control metrològic, hi ha diversos instruments de mesura que seran objecte de verificació. Des d’ANDOCA ens centrem en verificacions de:

Gràcies al nostre personal tècnic qualificat, realitzem les verificacions ajustades a la reglamentació corresponent, sempre utilitzant els equips adequats per a cadascuna d'elles.

Tipus d'inspeccions

Sol·liciti pressupost
×